Реферат для диплома (магістерської роботи)

Друкувати

Реферат виконується на першому аркуші пояснювальної записки (відразу за титульним листом і завданням на диплом, перед змістом) і не повинен перевищувати однієї сторінки тексту. Рекомендований обсяг тексту реферату 850 друкарських знаків.

Основне його призначення - дати інформацію про проведену роботу і полегшити виявлення ознак для привласнення роботі класифікаційного номера при переміщенні її на зберігання в архів (бібліотеку).

Реферат включає наступні аспекти змісту дипломного проекту (роботи):

- Предмет, тему, мету роботи, якщо вони не випливають з теми;

- Метод і методологію проведення роботи, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даного проекту (роботи);

- Результати роботи, які описують точно й інформативно: наводяться основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і взаємозалежності;

- Область застосування результатів;

- Висновки, які можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, тощо.

Наприкінці реферату повинна бути вказана кількість використаних джерел, кількість аркушів графічної документації, кількість малюнків, таблиць та додатків.

gazon.net.ua

www.xn--e1agzba9f.com

купить курсовую работу в Туле