Відгук до диплома

Друкувати

Коли дипломна робота вже написана, десять разів перероблена і нарешті схвалена керівником, перед дипломником несподівано виникає ще одна проблема - необхідно на цей диплом отримати відгук. Взагалі, звичайно це повинна бути проблема не автора, але у практиці вітчизняної вузівської освіти відгук на дипломну роботу доручається написати самому дипломнику. Природно, відгук дипломник повинен написати не від свого імені.

Що це таке, відгук на дипломну роботу? З назви зрозуміло, що відгук на диплом - це  відгук. Однак цей відгук не у вільній формі, як було б, якби він писався по-справжньому стороннім спеціалістом, а з дуже жорсткою схемою. Настільки жорсткою, що часто для відгуку на дипломну роботу типографським способом друкується спеціальний бланк, лишаючи тільки кілька рядків для заповнення від руки.

Отже, відгук на дипломну роботу повинен містити наступне, причому саме в такій послідовності:

  • назва теми диплома;
  • ім'я і прізвище дипломника;
  • актуальність теми дипломної роботи;
  • що дипломник зробив в дипломі з похвалою цього;
  • що дипломник не зробив в дипломі або зробив не так і засудження цього;
  • нівелювання зазначеного промаху (недоробки) в дипломі з поясненням, чому це принципового значення для розкриття теми дипломної роботи не має;
  • практичне значення запропонованого в дипломі рішення розібраної дипломником проблеми;
  • рекомендована оцінка за дипломну роботу;
  • рекомендація про присвоєння дипломнику відповідної кваліфікації.

Обсяг відгуку на дипломну роботу зазвичай має бути від одного абзацу до трьох чвертей сторінки. І ніяк не більш сторінки.

Ось такий формальний папірець.

Проте чи не здається вам, що все це вже десь зустрічалося? Так, це і за структурою, і за формою практично один в один - рецензія на дипломну роботу! Цікаво, що дипломник змушений докладати до своєї дипломної роботи і відгук, і рецензію (а іноді і дві рецензії). І чим же відгук на дипломну роботу відрізняється від рецензії на дипломну роботу? Відмінність, як не дивно, є. Відгук і рецензія відрізняються підписом. Рецензія на дипломну роботу пишеться від імені якогось іншого фахівця, наприклад, TOP-менеджера якої-небудь фірми, а відгук на дипломну роботу зазвичай підписується керівником диплома, втім, бувають і відхилення від цього порядку.

www.steroid-pharm.com

купить пептиды